ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ DBD Serviec x Startup

24.05.2019


           

         ตามที่คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม DBD Service X Startup ได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อธุรกิจบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่า มีผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 436 ราย 


          ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการจัด ขอความอนุเคราะห์ท่าน ซึ่งมีรายชื่อตามที่ปรากฏในลิ้งค์แนบโปรดยืนยันการเข้ารับสิทธ์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือคลิกที่ลิ้งค์ยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม ทั้งนี้ทางโครงการขอความร่วมมือจากผู้ที่ผ่านการพิจารณาทุกท่าน กรุณายืนยันสิทธิ์ดังกล่าวภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานจะได้ประสานนัดหมายเตรียมความพร้อมก่อนนำรายชื่อขึ้นระบบ Startup Platform ต่างๆ ต่อไป


        

  • รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ DBD Serviec x Startup คลิก


  • ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ  คลิก หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง                                                                   

                                                                 


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ 095-949-4632, 062-647-6522 ในวันและเวลาราชการ