meow

บริษัท เอ็นซี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (Meow Logis)

รวมบริการคลังสินค้าและระบบขนส่งที่ทันสมัย สามารถจัดการออร์เดอร์์ได้อย่างง่าย
พร้อมส่งเลย Tracking ผ่าน SMS อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีบริการ Dropship และ
รับสินค้าด้วยตนเองหน้าร้านอีกด้วย

Promotion พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครผ่านโครงการ
DBD Service x Logistics Startup

ฟรี
ค่าพื้นที่ 2 เดือนแรก
(สูงสุด 5,000บาท)
ฟรี
ค่าแพ็กสินค้า
100 ออร์เดอร์แรก
(หากเกินเริ่มต้น 20 บาท/ออร์เดอร์)

ข้อจำกัดในการจัดเก็บสินค้า

  • รองรับสินค้าเกือบทุกประเภท ยกเว้นสินค้าพืชผลการเกษตร
    สินค้าผิดกฏหมาย และละเมิดลิขสิทธิ์

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ