meow

บริษัท ชิปยัวส์ จำกัด

Shipyours สะดวกด้วยบริการเชื่อมต่อกับ Lazada, Shopee และ JD สามารถดึง
ออร์เดอร์ได้อัตโนมัติ จึงง่ายต่อการจัดการ อีกทั้งยังโปร่งใส ตรวจสอบทุกรอบบิล

Promotion พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครผ่านโครงการ
DBD Service x Logistics Startup

ลดค่าจัดเก็บสินค้า 50%
เป็นเวลา 3 เดือน
ลดค่าจัดเก็บสินค้า 10%
เป็นเวลา 3 เดือน

ข้อจำกัดในการจัดเก็บสินค้า

  • ไม่รับสินค้าผิดกฏหมาย
  • ไม่รับของสด ให้บริการเฉพาะสินค้าที่มีการเก็บรักษา 3 เดือนขึ้นไป
  • ไม่รับสินค้าขนาดกว้างเกิน 1 เมตร

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ