meow

บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊กส์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านโลจีสติ๊กส์แบบครบวงจร (One Stop Service) ระดับแนวหน้าของประเทศไทย
โดยมีประสบการณ์มานานกว่า 25 ปี จึงเข้าใจธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรของคนไทยอย่างลึกซึ้ง
มีความเชี่ยวชาญพิธีการนำเข้าส่งออกอีกทั้งยังเป็นอาณาจักรคลังสินค้าในทำเลที่ดีเยี่ยมย่านรังสิต
ซึ่งถือเป็นจุดยทุธศาสตร์และเป็นศูนยก์ลางของการขนส่งที่สำคัญ

FG Logistics จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซ่ึงเป็นแบรนด์ดังชั้นนำมากมายเรามีเครือข่าย
พันธมิตรคอนเนคชั่นและแบ็คอัพที่แข็งแรงจนเป็นที่ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายทั่วโลกและได้รับ
รางวัลนวัตกรรมโลจีสติ๊กส์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

FG FULFILLMENT เพื่อนรู้ใจธุรกิจ
เก็บให้ แพ็คให้ ขายง่าย สบายส่ง

เป็นส่วนหนึ่งของระบบคลังสินค้าออนไลน์ เริ่มจากการนำสินค้าเข้ามาจัดเก็บ นำสินค้าแพ็กบรรจุ
ตามคำสั่งซื้อ และจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางหรือที่เรียกกันว่า บริการ เก็บ-แพ็ก-ส่ง โดยทีมงานมืออาชีพ
เป็นอีกทางเลือกที่ช่วยลดขั้นตอน ลดต้นทุน และเพิ่มเวลาให้กับกลุ่มธุรกิจออนไลน์

Promotion พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครผ่านโครงการ
DBD Service x Logistics Startup

ค่าฝากเก็บ
พื้นที่ 1 ลบ.ม./เดือน
ห้องอุณหภูมิปกติ 500 บาท/เดือน
 
ฟรี
ห้องอุณหภูมิ 18 – 25c 1,000 บาท/เดือน
หากมีออเดอร์ มากกว่า 100 ออเดอร์/วัน
ฟรีค่าฝากเก็บ 1 ลบ.ม.
ค่าขนส่งคิดตามจริง สามารถเลือกขนส่งได้
 
ค่าหยิบ+แพ็กสินค้า 15 บาท/ออเดอร์
หากมีมากกว่า 100 ออเดอร์/วัน
คิดค่าบริการหยิบ+แพ็กสินค้า 10 บาท/ออเดอร์

ข้อจำกัดในการจัดเก็บสินค้า

สินค้านำฝากต้องไม่อยู่ในหมวดหมู่ดังนี้

  • ไม่รับสินค้าผิดกฏหมาย
  • ไม่รับอาหารสดและสิ่งมีชีวิต
  • ไม่รับสินค้าที่เป็นสารเคมีและวัตถุอันตราย
  • ไม่รับสินค้าที่แตกหักเสียหายง่าย

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ